Marktbewerking / Verspreiding en bezorging van interkerkelijke lectuur

A. Marktbewerking
Toelichting:
Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van een actueel email-adressenbestand.
Gewerkt wordt aan het voldoen aan de AVG-regelgeving, zoals:
– Geen uitwisseling van gegevens.
– De bescherming vd gegevensbescherming wordt beheerd door Roukema Support+Info.
Het doel is om de hieronder genoemde doelgroepen te voorzien van voor hen relevante informatie.
– Geen commerciele doelstellingen. 

Doelgroepen
– voor de markt “Elektrische veiligheid in medische ruimten”: zie onder C . – Voor deze doelgroepen worden naast het emailadres  de NAW-gegevens in een bestand bewaard; dit i.v.m. het toesturen van de magazines.
– Voor de “kerkelijke” markt zijn dat: kerken, kerkelijke ambtsdragers en chr. ondernemers.
Voor deze doelgroep worden vnl.  emailadressen bewaard.
Informatie wordt verkregen vanuit de informatie die de doelgroepen zelf op het internet hebben geplaatst.
Geven de genoemde doelgroepen aan deze informatie niet meer te willen ontvangen dan wordt het betreffende emailadres uit bestand verwijderd. Tevens wordt een notitie gemaakt om te voorkomen dat het betreffende emailadres alsnog wordt toegevoegd.
Verwijdering wordt bevestigd.

B. Lectuurbezorging
Toelichting:
Het betreft vnl. kerkelijke lectuur. Door inzage van de lectuur verkrijgt men een goede indruk wat er zoal gebeurt op kerkelijk erf.
Voor een groot aantal landelijk actieve pos. chr. organisaties / stichtingen worden magazines en nieuwsbrieven bezorgd bij kerken en kerkelijke contactpersonen.
Ook belangstelling om mee te doen ? Laat het weten.
Bezorgd wordt o.a. Israel Actueel, Israel Today, Zoeklicht, Uitdaging, Shaare Zedek, div. PKN-magazines, IRS (in de rechte straat), RD magazine, CGI gemeentenieuws, ZOA magazine, IKEG, Friedensstimme, de Elisabethbode, Maranatha, Reveil, EH, Family7, Shoresh, THDV, BEZ/Ralph, NEM-nieuws, Woord en Daad, Good News. Groot Nieuws Radio, Uitgeverij Scholten.

C. Het uitgeven van een magazine over de elektrische veiligheid in medische ruimten. Toelichting:
De magazines worden uitgegeven afhankelijk van de actualiteit en noodzaak tot presentatie / toelichting van norm-wijzigingen.
Centrale onderwerp: De elektrische veiligheid in medische ruimten.
De magazines zijn bedoeld als verrijking van (praktische en theoretische) kennis voor allen  die actief zijn in de betreffende sector.
Veel deskundigen werkzaam in de electro-medische sector delen in het magazine hun kennis met collega’s in de markt.
De magazines worden toegezonden aan:   
– technische diensten en MID van alle ziekenhuizen in Nederland en Belgie (vnl. Vlaanderen)
– installatie- en inspectiebedrijven
– adviesbureaus
kortom alle bedrijven die actief zijn m.b.t. het genoemde onderwerp.
Klik op de hieronder genoemde magazines  om deze magazines (nog weer eens) te bekijken
MAG5Compleet
MAG6Compleet
MAG7Compleet
MAG8compleet