de Stichting Röntgen Apeldoorn

De Website van Stichting Röntgen Apeldoorn is ‘live’ !

Op www.rontgen-apeldoorn.nl zijn sinds kort de doelstellingen en plannen te lezen van de Stichting Röntgen Apeldoorn (SRA).

SRA wil de ontdekker van de röntgenstralen die van 1848 tot 1862 in Apeldoorn opgroeide een blijvende plek geven in het historisch besef van alle Apeldoorners en alle Nederlanders.

Het is niet geheel toevallig dat SRA haar plannen in 2020 wil realiseren, want in dat jaar is het 175 jaar geleden dat Wilhelm Conrad Röntgen werd geboren en tevens exact 125 jaar geleden dat hij de stralen ontdekte die in onze huidige samenleving een onmisbare plek innemen. Röntgenstralen worden immers niet alleen toegepast in de medische-sector, maar ook voor bagagescans o.a. op luchthavens, voor onderzoek van kunstobjecten en in de industrie.

Het daarom door SRA tot ‘Röntgenjaar’ uitgeroepen jaar 2020 start op 27 maart met de onthulling van een herinneringssteen in de bestrating voor het pand Hoofdstraat 171, het voormalige woonhuis waar de later wereldberoemd geworden natuurkundige opgroeide. Op diezelfde dag worden in het Gelreziekenhuis op diverse plekken decoraties en informatie onthuld die Apeldoorner W.C. Röntgen onder de aandacht van bezoekers brengen.

In de loop van het jaar wordt in samenwerking met CODA, aldaar een Röntgen-paviljoen ingericht waar, naast informatie over de persoon W.C.Röntgen, met name de jeugd op interactieve wijze kennis kan nemen van de vele toepassingen van röntgenstraling. Die opstelling wordt op 6 november 2020 geopend door Staatssecretaris Paul Blokhuis, als sluitstuk van het op die dag eveneens in CODA te houden symposium. Tevens zijn er plannen voor een theaterproductie over leven en werk van Röntgen, vooral gericht op de schooljeugd.

Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkeling van genoemde plannen schrijft zich in voor de Nieuwsbrieven van SRA via info@rontgen-apeldoorn.nl.

Via datzelfde mailadres kan men zich ook aanmelden als ’Vriend van Röntgen’.

Elektrische veiligheid medische ruimten

Het laatste magazine MAG9, is uitgegeven in 2018.
Volgende magazines worden uitgegeven afhankelijk van de actualiteit en noodzaak tot presentatie / toelichting van norm-wijzigingen.

Centrale onderwerp: De elektrische veiligheid in medische ruimten.
De magazines zijn bedoeld als verrijking van (praktische en theoretische) kennis voor allen  die actief zijn in de betreffende sector.
Veel deskundigen werkzaam in de electro-medische sector delen in het magazine hun kennis met collega’s in de markt.
De magazines worden telkens toegezonden aan:   
– technische diensten en MID van alle ziekenhuizen in Nederland en Belgie (vnl. Vlaanderen)
– installatie- en inspectiebedrijven
– adviesbureaus
kortom alle bedrijven die actief zijn m.b.t. het genoemde onderwerp.
Voorzijde MAG7   MAG8
Hebt u de magazines niet ontvangen ? Of wilt u een extra exemplaar, maak dan
€ 5,= over op NL84 RABO 0323 7742 61 t.n.v. J.A.Roukema Apeldoorn
Vermeld wel 
het postadres.
Het magazine wordt u dan na ontvangst van de betaling franco toegezonden.