Het volgende magazine m.b.t. de “elektrische veiligheid in medische ruimten” MAG9

De magazines zijn bedoeld als verrijking van (praktische en theoretische) kennis voor allen die actief zijn in de betreffende sector.
Veel deskundigen werkzaam in de electro-medische sector delen in het magazine hun kennis met collega’s in de markt.
Was u niet in gelegenheid om daar nu of eerder aan mee te werken; mogelijk wel in het volgende magazine.

Het magazine wordt eind mei / begin juni 2018 toegezonden aan:                   
– technische diensten en MID van alle ziekenhuizen in Nederland en Belgie
(vnl. Vlaanderen)
– installatie- en inspectiebedrijven
– adviesbureaux
kortom alle bedrijven die actief zijn m.b.t. het genoemde onderwerp.

Uitgaande van de ontvangen reacties wordt er (in ieder geval) aan de volgende onderwerpen aandacht besteed (voorlopig overzicht):
– de elektrische veiligheid in medische ruimten reikt verder dan alleen de
medische ruimten (Bender).
– 100 % noodstroom bestaat (niet)
– overzicht T013 editie 1993-2014 en praktische wenken (Vincotte)
– kan thermografie van toegevoegde waarde zijn ? (KWx)
– vervolg artikel Shaare Zedek ziekenhuis
– geen schadelijke straling meer
– overzicht trainingsgelegenheden NEN
– vragenrubriek

MAGAZINE NUMMER 8 
Het vorige magazine (nummer 8) is in mei 2017 verstuurd naar o.a. alle ziekenhuizen in Nederland en België (vnl. Vlaanderen). 
Ook aan installatiebedrijven, adviesburo’s en andere bedrijven die actief zijn op dit werkgebied.
Oplage circa 800 stuks. 
Aantal pagina’s 28
Hebt u het magazine niet ontvangen ? Of wilt u een extra exemplaar, maak dan € 5,= over op NL84 RABO 0323 7742 61 t.n.v. J.A.Roukema Apeldoorn m.v.v. MAG8 en het postadres.
Het magazine wordt u dan na ontvangst van de betaling franco toegezonden.