Informatie – Advies – Bedrijfssupport

A. Marktbewerking / -onderzoek
Toelichting:
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een actueel email-adressenbestand.

B. Lectuurdistributie / -verspreiding
Toelichting:
Het betreft vnl. kerkelijke lectuur. Door ontvangst krijgt men een goede indruk wat er zoal gebeurt op kerkelijk erf.
Bezorgd wordt o.a. Israel Actueel, Israel Today, Zoeklicht, Uitdaging, Shaare Zedek, div. PKN-magazines, IRS (in de rechte straat), RD magazine, CGI gemeentenieuws, ZOA magazine, IKEG, Friedensstimme, de Elisabethbode, Maranatha, Reveil, EH, Family7, Shoresh, THDV, BEZ/Ralph, NEM-nieuws, Woord en Daad.

C. Het uitvoeren van promotionele activiteiten.

D. Het uitgeven van een magazine over de elektrische veiligheid in medische ruimten. Toelichting:
De magazines worden uitgegeven afhankelijk van de actualiteit en noodzaak tot presentatie / toelichting van norm-wijzigingen.
Centrale onderwerp: De elektrische veiligheid in medische ruimten.
De magazines zijn bedoeld als verrijking van (praktische en theoretische) kennis voor allen  die actief zijn in de betreffende sector.
Veel deskundigen werkzaam in de electro-medische sector delen in het magazine hun kennis met collega’s in de markt.
De magazines zijn toegezonden aan:   
– technische diensten en MID van alle ziekenhuizen in Nederland en Belgie (vnl. Vlaanderen)
– installatie- en inspectiebedrijven
– adviesbureaus
kortom alle bedrijven die actief zijn m.b.t. het genoemde onderwerp.
Klik op de hieronder genoemde magazines  om deze magazines (nog weer eens) te bekijken
MAG5Compleet
MAG6Compleet
MAG7Compleet
MAG8compleet