Categorie archief: Uncategorized

Informatie – Advies – Support

A. Marktbewerking
Toelichting:
Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van eigen actuele email-adressenbestanden.
Gewerkt wordt aan het voldoen aan de AVG-regelgeving, zoals:
– Uitwisseling van gegevens is niet aan de orde.
– De bescherming vd gegevensbescherming wordt beheert door Roukema Support+Info.
Het doel is om de betreffende doelgroepen te voorzien van voor hen relevante informatie.
Doelgroepen
– voor de markt “Elektrische veiligheid in medische ruimten”: zie onder C . – Voor deze doelgroepen worden naast het emailadres  de NAW-gegevens in een bestand bewaard; dit i.v.m. het toesturen van de magazines.
– Voor de “kerkelijke” markt zijn dat: kerken, kerkelijke ambtsdragers en chr. ondernemers.
Voor deze doelgroep worden vnl.  emailadressen bewaard.
Informatie wordt verkregen vanuit de informatie die de doelgroepen zelf op het internet hebben geplaatst.
Geven de genoemde doelgroepen aan deze informatie niet meer te willen ontvangen dan wordt het betreffende emailadres uit bestand verwijderd.

B. Lectuurdistributie / -verspreiding
Toelichting:
Het betreft vnl. kerkelijke lectuur. Door inzage van de lectuur verkrijgt men een goede indruk wat er zoal gebeurt op kerkelijk erf.
Voor een groot aantal landelijk actieve pos. chr. organisaties / stichtingen worden magazines en nieuwsbrieven bezorgd bij kerken en kerkelijke contactpersonen.
Ook belangstelling om mee te doen ? Laat het weten.
Bezorgd wordt o.a. Israel Actueel, Israel Today, Zoeklicht, Uitdaging, Shaare Zedek, div. PKN-magazines, IRS (in de rechte straat), RD magazine, CGI gemeentenieuws, ZOA magazine, IKEG, Friedensstimme, de Elisabethbode, Maranatha, Reveil, EH, Family7, Shoresh, THDV, BEZ/Ralph, NEM-nieuws, Woord en Daad, Good News.

C. Het uitgeven van een magazine over de elektrische veiligheid in medische ruimten. Toelichting:
De magazines worden uitgegeven afhankelijk van de actualiteit en noodzaak tot presentatie / toelichting van norm-wijzigingen.
Centrale onderwerp: De elektrische veiligheid in medische ruimten.
De magazines zijn bedoeld als verrijking van (praktische en theoretische) kennis voor allen  die actief zijn in de betreffende sector.
Veel deskundigen werkzaam in de electro-medische sector delen in het magazine hun kennis met collega’s in de markt.
De magazines zijn toegezonden aan:   
– technische diensten en MID van alle ziekenhuizen in Nederland en Belgie (vnl. Vlaanderen)
– installatie- en inspectiebedrijven
– adviesbureaus
kortom alle bedrijven die actief zijn m.b.t. het genoemde onderwerp.
Klik op de hieronder genoemde magazines  om deze magazines (nog weer eens) te bekijken
MAG5Compleet
MAG6Compleet
MAG7Compleet
MAG8compleet