Informatie – Advies – Actief bedrijfssupport

A. Marktbewerking / -onderzoek
Toelichting:
Door het beheren van een adressenbestand kunnen allen die actief zijn in de betreffende markt worden bereikt.

B. Lectuurdistributie / -verspreiding
Toelichting:
Het betreft vnl. kerkelijke lectuur. Door het verkrijgen ervan krijgt men een goede indruk wat er zoal gebeurt op kerkelijk erf.

C. Het uitgeven van een magazine over de elektrische veiligheid in medische ruimten.
Toelichting:
Het laatste magazine is uitgegeven in 2018.
Volgende magazines worden uitgegeven afhankelijk van de actualiteit en noodzaak tot presentatie / toelichting van norm-wijzigingen.
Centrale onderwerp: De elektrische veiligheid in medische ruimten.
De magazines zijn bedoeld als verrijking van (praktische en theoretische) kennis voor allen  die actief zijn in de betreffende sector.
Veel deskundigen werkzaam in de electro-medische sector delen in het magazine hun kennis met collega’s in de markt.
De magazines worden telkens toegezonden aan:   
– technische diensten en MID van alle ziekenhuizen in Nederland en Belgie (vnl. Vlaanderen)
– installatie- en inspectiebedrijven
– adviesbureaus
kortom alle bedrijven die actief zijn m.b.t. het genoemde onderwerp.
Voorzijde MAG7   MAG8
Hebt u de magazines niet ontvangen ? Of wilt u een extra exemplaar, maak dan
€ 5,= over op NL84 RABO 0323 7742 61 t.n.v. J.A.Roukema Apeldoorn
Vermeld wel het postadres.
Het magazine wordt u dan na ontvangst van de betaling franco toegezonden.